Tot binnenkort!

P1450127

De Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur is gesloten tot en met 28 november 2014.
Op maandag 1 december 2014 opent de bibliotheek op de nieuwe locatie.
Vanaf 13 oktober tot 1 december is de volledige collectie niet toegankelijk.

Dienstverlening tijdens de sluiting :

  • De digitale bibliotheek blijft 24 op 24 uur beschikbaar via lib.ugent.be
  • Interbibliothecaire bruikleen (ibl) : de ibl-centrale blijft actief. De boeken, aangevraagd via ibl, kunnen vanaf 13 oktober tot en met 1 december worden afgehaald en teruggebracht in de Boekentoren.
  • Op maandag 1 december 2014 opent de bibliotheek op de nieuwe locatie. Ook de Bekaertbibliotheek is voor het eerst raadpleegbaar. De vernieuwde website van de Faculteitsbibliotheek gaat online en informeert over de nieuwe, uitgebreide dienstverlening.

Tip!

Tijdens de sluitingsperiode verwijzen we u graag door naar andere Gentse architectuur- en kunstbibliotheken.

UGent :

Bouwkunst en Monumentenzorg, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Kunstwetenschappen

Extern  :

LUCA School of Arts – Sint-Lucasbibliotheek Gent

KASK – School of Arts Gent – Bibliotheek Campus Bijloke.

Inpakken en wegwezen! Vacature jobstudent – verhuis bibliotheek

diede.verhuis

De Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur verhuist, en doet voor het verhuisklaar maken van de collectie beroep op jobstudenten.

We zoeken twee kandidaten per shift. Een kandidaat kan meer dan 1 shift opnemen.

Kandidaturen in te dienen bij de Jobdienst van UGent

Uiterlijk tegen 11 oktober 2014 (shift 1 en shift 2) en 16 oktober 2014 (shift 3).

ww.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/jobdienst/jobs-ugent

Shift 1

Dinsdag 14 oktober 2014            9u-12u

Woensdag 15 oktober 2014        9u-12u

Donderdag 16 oktober 2014       9u-12u

Shift 2

Dinsdag 14 oktober 2014            14u-18u

Woensdag 15 oktober 2014        14u-18u

Donderdag 16 oktober 2014       14u-18u

Shift 3

Maandag 20 oktober 2014           13u-17u

Dinsdag 21 oktober 2014             13u-17u

Donderdag 23 oktober 2014        13u-17u

Vrijdag 24 oktober 2014                 9u-13u

De werf : afronding ruwbouwwerken

Begin februari verdwijnen de werfhekkens uit de inkomhal van het Plateaugebouw en op straat. Keurig op tijd volgens de vooropgestelde timing bij de start van de ruwbouwwerken.

zijlkollfoto : Els Ackaert

Binnen in het gebouw heeft een grondige metamorfose plaats gevonden. En toch. Op dit ogenblik zijn de ruwbouwwerken nog niet volledig afgewerkt. Tijdens het verloop van de uitvoering  hiervan zijn  een aantal onvoorziene elementen opgedoken. Het Bestuurscollege van UGent keurde begin dit jaar een budgetverhoging goed. We starten een bijkomende restauratie van de zolder.

De werken aan de zolder bevatten naast stabiliteit-technische-,  ook veiligheids- (levenslijnen, borstweringen, opnieuw operationeel maken van de rolbrug) en comfort-technische werken (isoleren van de zoldervloer en vervangen van de beglazing van het plafondvenster). Meteen wordt ook een solide constructie gerealiseerd, zodat routine onderhoud makkelijk en veilig is.

IMG_20140128_101340-1.jpfoto : Els Welvaert

DGFB van UGent stelt alles in het werk om deze werken zo snel mogelijk uit te voeren binnen de nieuw vooropgestelde termijnen.

Los van de bijkomende restauratiewerken aan het gebouw gaat de realisatie van het kastmeubel van start op 15 februari 2014.

De verhuis van de bibliotheekcollectie komt in zicht. Volgens onze huidige planning halen we de volledige Bekaertbibliotheek uit de Boekentoren en ons extra extern depot, en brengen we deze naar de zijlokalen van de nieuwe bibliotheek. Medio september, bij de ingebruikname van de centrale ruimte, verhuist het restant van de bibliotheekcollectie, het meubilair… en het personeel!

zijlokaal_rechts

Even voorproeven? In april  2014 verwelkomen we u op graag een begeleid bezoek. De uitnodiging hiervoor volgt tijdig. Dé kans op een eerste kennismaking met onze nieuwe Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Mieken Osselaer
met dank aan  Els Welvaert