De werf : afronding ruwbouwwerken

Begin februari verdwijnen de werfhekkens uit de inkomhal van het Plateaugebouw en op straat. Keurig op tijd volgens de vooropgestelde timing bij de start van de ruwbouwwerken.

zijlkollfoto : Els Ackaert

Binnen in het gebouw heeft een grondige metamorfose plaats gevonden. En toch. Op dit ogenblik zijn de ruwbouwwerken nog niet volledig afgewerkt. Tijdens het verloop van de uitvoering  hiervan zijn  een aantal onvoorziene elementen opgedoken. Het Bestuurscollege van UGent keurde begin dit jaar een budgetverhoging goed. We starten een bijkomende restauratie van de zolder.

De werken aan de zolder bevatten naast stabiliteit-technische-,  ook veiligheids- (levenslijnen, borstweringen, opnieuw operationeel maken van de rolbrug) en comfort-technische werken (isoleren van de zoldervloer en vervangen van de beglazing van het plafondvenster). Meteen wordt ook een solide constructie gerealiseerd, zodat routine onderhoud makkelijk en veilig is.

IMG_20140128_101340-1.jpfoto : Els Welvaert

DGFB van UGent stelt alles in het werk om deze werken zo snel mogelijk uit te voeren binnen de nieuw vooropgestelde termijnen.

Los van de bijkomende restauratiewerken aan het gebouw gaat de realisatie van het kastmeubel van start op 15 februari 2014.

De verhuis van de bibliotheekcollectie komt in zicht. Volgens onze huidige planning halen we de volledige Bekaertbibliotheek uit de Boekentoren en ons extra extern depot, en brengen we deze naar de zijlokalen van de nieuwe bibliotheek. Medio september, bij de ingebruikname van de centrale ruimte, verhuist het restant van de bibliotheekcollectie, het meubilair… en het personeel!

zijlokaal_rechts

Even voorproeven? In april  2014 verwelkomen we u op graag een begeleid bezoek. De uitnodiging hiervoor volgt tijdig. Dé kans op een eerste kennismaking met onze nieuwe Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

Mieken Osselaer
met dank aan  Els Welvaert

Start verbouwing

Op maandag 30 september 2013 starten de ruwbouwwerken voor het realiseren van de nieuwe faculteitsbibliotheek voor FEA.

Om deze werken veilig en vlot te kunnen laten verlopen zal een deel van de hoofdinkom van de Jozef Plateaustraat 22 afgesloten worden voor het aan- en afvoeren van materiaal.

Het einde van de ruwbouwwerken is voorzien eind januari 2014.  Hierop aansluitend zal deze werfafbakening blijven voor het realiseren van een metalen kast. Het verwijderen van de werfzone is voorzien eind april 2014.

30 september 2013

30 september 2013