Tijdelijke sluiting Boekentoren vanaf 1 september 2014

De Boekentoren sluit van 1 september 2014 tot en met 4 januari 2015 omwille van restauratiewerken. In die periode verhuist de volledige collectie van de Universiteitsbibliotheek naar het nieuwe ondergrondse depot. Nadien verhuizen ook de publieks- en personeelsruimtes naar de Sint-Hubertusstraat (2015 tot 2017).

Een overzicht van wat wel en niet mogelijk is gedurende deze periodes.